Primar

Primar
Bîgiu Iulian-Cristian

Vremea

Aluniş

La Aluniş – Două investiţii importante pentru comunitate la tradiţionalul bilanţ anual al Administraţiei locale şi al oamenilor.

UNA DINTRE ELE A FOST TERMINATĂ CU UN AN MAI DEVREME

Luiza Rădulescu Pintilie

Un mandat de succes al unei administraţii locale este legat, fără doar şi poate, şi de modul în care aceasta reuşeşte să-şi lege numele de proiecte ce contribuie în mod real la progresul aşezării şi la îmbunătăţirea vieţii oamenilor ei. Iar din acest punct de vedere, inaugurarea oficială a două importante investiţii ce va avea loc, astăzi, în comuna Aluniş reprezintă un punct „forte” al bilanţului de sfârşit de an al administraţiei conduse de primarul Cristian Iulian Bîgiu şi un argument pentru cei 3000 de localnici că problemele lor se află pe lista de priorităţi a acesteia şi, de ce nu, un semn bun pentru anul următor.
Astfel, data de 20 decembrie 2018 va rămâne ca o dată de referinţă în istoria locală pe de o parte prin inaugurarea primei reţele de distribuţie a apei într-unul dintre cele două sate ale comunei, ca o etapă a unui amplu proiect ce va fi dezvoltat la nivelul întregii localităţi, iar pe de altă parte prin finalizarea modernizării Grădiniţei Ostrovu, într-un fel de simbolică deschidere către viitorul aşezării. Practic, realizarea unei reţele de distribuţie a alimentării cu apă (inclusiv hidranţi) având o lungime de 10,9 km – în cadrul unui proiect finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală- PNDL şi cofinanţat de administraţia locală – va duce apă nu numai în casele a 190 de familii – dintre cele 270 care au solicitat branşarea – din satul Ostrovu, ci şi la o serie de instituţii publice – şcoala, grădiniţa, fostele ateliere şcolare, centrul medical din acelaşi sat în care trăiesc 1.136 de locuitori. Interesant este că întreaga investiţie, începută în octombrie 2016, care avea ca termen de finalizare abia anul viitor, tot în luna octombrie, a fost încheiată cu un an mai devreme, valoarea totală a acesteia fiind de 1.549.778,29 lei, din care conform contractului de finanţare 11.115 din 16 iunie 2015 fonduri în valoare de 1.350.543,07 lei au provenit de la PNDL, iar confinanţarea de la bugetul local a însumat 199.235,22 lei. Devansarea termenului de finalizare a lucrărilor cu o perioadă atât de mare este, mai ales într-un timp în care cel mai adesea acesta se depăşeşte cu anii, o dovadă mai mult decât clară a implicării celui care conduce administraţia locală şi o confirmare că oamenii comunei au ştiut ce gospodar să aşeze pe scaunul de primar ! Iar, la rândul său, edilul Cristian Iulian Bîgiu consideră că o asemenea importantă reuşită nu ar fi putut să se regăsească în tradiţionalul bilanţ de sfârşit de an fără susţinerea echipei consilierilor locali şi cea a consilierilor judeţeni, cărora le mulţumeşte în numele său şi al locuitorilor aşezării.
Aşa cum scriam chiar de la început, această primă etapă va fi continuată în cadrul unui amplu proiect ce va cuprinde celălalt sat- Aluniş, cu 2.245 de locuitori- al comunei şi vizează realizarea unei reţele de apă şi canalizare, proiect intitulat „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiecte regionale de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova în perioada 2014-2020” şi finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare. Prin acest proiect, şi satul Ostrovu va beneficia de asemenea de realizarea unei reţele de canalizare, investitor fiind operatorul regional SC Hidro Prahova S.A. către care, de altfel, comuna Aluniş va concesiona sistemul de distribuţie a apei ce va fi inaugurat oficial astăzi.

În acelaşi timp, tot astăzi va fi o zi specială pentru comunitatea din comuna Aluniş – în special pentru cea din satul Ostrovu- şi din punct de vedere al deschiderii către lumea şcolii, către educaţia celor mai tinere generaţii, inaugurându-se, după modernizare, grădiniţa al cărei prag îl trec zilnic 33 de preşcolari şi doi dascăli care se ocupă de pregătirea lor. Construită acum mai bine de 40 de ani, grădiniţa a mai fost supusă, după cum ne preciza prof.Maria Dumitru – director al Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Costescu”, în structura căreia se află şi această grădiniţă – unor lucrări modeste efectuate în anii 2007, 2008 şi 2010, dar acum, cu fonduri de la bugetul local şi din bugetul Consiliului Judeţean Prahova, locul în care începe drumul spre lumina cărţii al copiilor aşezării a devenit el însuşi mai luminos şi mai pregătit pentru misiunea educării celor aflaţi la o vârstă unică, descrisă atât de sugestiv pe bannerul ce marchează momentul inaugural şi deopotrivă sărbătoresc de astăzi: ”Copilărie – bogăţie fără de preţ din Raiul fără egal”. Practic, grădiniţa este complet schimbată în bine, cu îmbunătăţiri majore, începând de la înlocuirea acoperişului şi până la refacerea instalaţiei de încălzire centrală, de la modernizarea spaţiilor de învăţământ şi a grupurilor sanitare până la refacerea aleilor de acces exterioare.

La ceremonia de astăzi şi-au anunţat prezenţa preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Toader, cel care are o deschidere constantă şi sprijină proiectele autorităţilor locale privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii aşezărilor prahovene, parlamentari, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, alte oficialităţi. Şi, în mod cert, ea va însemna, în această perioadă a tradiţionalelor Sărbători de Iarnă, şi o sărbătoare care ţine de viaţa de fiecare zi a oamenilor aşezării, pentru care apa şi deopotrivă „apa vie” a învăţăturii sunt „daruri” de mare preţ.

Comments (2)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked*

    Trimite o sesizare