Primar

Primar
Bîgiu Iulian-Cristian

Vremea

Aluniş

Monitorul Oficial Local

Nr.
crt.
DescriereDocument
1.Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotarâri ale Consiliului Local al Comunei Aluniş PDF

Nr.
crt.
Hotărârile autorității deliberativeDescriereDocument
1.Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarareRegistrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale consiliului local al comunei Alunis 2020 PDF
2.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.27 PDF
3.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.26 PDF
4.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.25 PDF
5.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.24 PDF
6.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.23 PDF
7.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.22 PDF
8.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.21 PDF
9.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.20 PDF
10.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.19 PDF
11.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.19 PDF
12.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.18 PDF
13.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.17 PDF
14.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.16 PDF
15.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.15 PDF
16.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.14 PDF
17.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.13 PDF
18.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.12 PDF
19.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.11 PDF
20.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.10 PDF
21.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.9 PDF
22.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.8 PDF
23.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.7 PDF
24.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.6 PDF
25.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.5 PDF
26.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.4 PDF
27.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.3 PDF
28.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.2 PDF
29.Proiectele de hotarari initiate in anul 2020Proiectul de hotarare nr.1 PDF
30.Registrul pentru evidenta hotararilor Registrul pentru evidenta hotararilor consiliului local al comunei Alunis 2020 PDF
31.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.26-privind completarea Anexei la Hotararea nr.10 din 31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Alunis PDF
32.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.25-privind rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru anul 2020 PDF
33.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.24-privind aprobare contributiei din bugetul Comunei Alunis in vederea realizarii Studiului de Fezabilitate pentru investitia “Infiintare retea distributie gaze naturale in comunele:Alunis, Bertea, Cocorastii Mislii, Cosminele, Dumbravesti, Stefesti, Varbilau, Vilcanesti si orasul Slanic” PDF
34.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.23-privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local centralizat al comunei Alunis pentru anul 2019 PDF
35.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.22-privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 PDF
36.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.21-privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Alunis, aferent trimestrului I al anului 2020 PDF
37.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.20-privind suspendarea contractului de inchiriere a spatiului cu destinatia de “Cabinet stomatologic” aflat in cladirea “Centru Medical” PDF
38.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.19-privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile Martie, Aprilie şi Mai 2020 PDF
39.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.18-privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1.294 din 02.03.2015 dintre Comuna Aluniş şi S.C. AlMoaşii Serv S.R.L. PDF
40.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.17-privind aprobarea bugetului local al Comunei Aluniş pentru anul 2020 şi a estimărilor pentru anii 2021,2022 şi 2023 PDF
41.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.16-privind încheierea unui Contract de sponsorizare între Comuna Aluniş şi Direcţia Silvică Prahova PDF
42.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.15-privind aprobarea utilizării fondului de rulment aferent anului 2019 PDF
43.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.14-privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2020 PDF
44.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.13-privind aprobarea devizului general final al obiectivului de investiţii “Modernizare drum local Uliţă Tisa Mică, în Comuna Aluniş, Judeţul Prahova” PDF
45.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.12-privind aprobarea devizului general final al obiectivului de investiţii “Modernizare drum local Uliţă Popa Stelian, în Comuna Aluniş, Judeţul Prahova” PDF
46.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.11-privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere a registrului agricol PDF
47.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.10-privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Aluniş PDF
48.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.9-privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice , organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Aluniş PDF
49.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.8-privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Aluniş PDF
50.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.7-privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului unei burse pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Aluniş, pentru anul 2020 PDF
51.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.6-privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Aluniş pentru anul şcolar 2020-2021 PDF
52.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.5-privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aluniş pentru anul 2020 PDF
53.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.4-privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Aluniş, aferent trimestrului al IV-lea al anului 2019 PDF
54.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.3-privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav care se vor finanţa în anul 2020 PDF
55.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.2-privind aprobarea Planului de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2020 în comuna Aluniş cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă PDF
56.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2020Hotararea nr.1-privind aprobarea întregirii excedentului bugetului local al comunei Aluniş aferent anului 2018 PDF
57.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.71-privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020 în Comuna Aluniş HCL
Anexa
58.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.70-privind aprobarea constituirii dreptului de superficie pentru proprietarului unei clădiri amplasate pe un teren aparţinând domeniului privat al Comunei Aluniş PDF
PDF
59.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.69-privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţii “Protejarea corpului şi a platformei drumului local Uliţă Strâmba în punctul „Argentina”” HCL
Anexa
60.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.68-privind aprobarea devizului general final al obiectivului de investiţii “Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în Comuna Aluniş” HCL
Anexa
61.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.67-privind reorganizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Aluniş PDF
62.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.66-privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2019 HCL
Anexa1
Anexa2
Anexa3
Anexa4
63.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.65-privind utilizarea fondului de rezervă bugetară constituit în bugetul local al comunei Aluniş pentru anul 2019 PDF
64.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.64-privind asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes local „Modernizare drum local Uliţă Tisa Mică, în Comuna Aluniş, Judeţul Prahova” PDF
65.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.63-privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile Decembrie 2019 şi Ianuarie, Februarie 2020 PDF
66.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.62-privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2019 HCL
Anexa1
Anexa2
Anexa3
67.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.61-privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţii“Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa II-sat Aluniş” PDF
68.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.60-prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Ibrian Daniel înainte de expirarea duratei normale a acestuia PDF
69.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.59-prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local a domnului Radu Ion-Marius înainte de expirarea duratei normale a acestuia PDF
70.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.58-privind alocarea unei sume din bugetul Comunei Aluniş pe anul 2019 în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiția “Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele: Aluniș, Bertea, Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Ștefești, Vărbilău, Vîlcănești și orașul Slănic”, în anul 2019 PDF
71.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.57-privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoarede 234.279 lei prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii PDF
72.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.56-privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2019 HCL
Anexa1
Anexa2
73.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.55-privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Aluniş, aferent trimestrului al III-lea al anului 2019 PDF
74.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.54-privind aprobarea proiectului de buget local pentru anul 2020 şi a estimărilor bugetare pentru anii 2021-2023 HCL
Anexa
75.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.53-privind aprobarea închirierii utilajului cap de tocare material lemnos aflat în patrimoniul Comunei Aluniş, Judeţul Prahova PDF
76.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.52-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii“Protejarea corpului şi a platformei drumului local Uliţă Strâmba în punctul “Argentina” „ HCL
Anexa
77.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.51-privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfăşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav din Comuna Aluniş în semestrul I al anului 2019 HCL
Anexa
78.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.50-privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii pentru aparatul de specialitateal Primarului Comunei Aluniş, Judeţul Prahova HCL
Anexa
79.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.49-privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru Parohia Aluniş I-„Sfinţii Trei Ierahi” PDF
80.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.48-privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2019 HCL
Anexa3
81.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.47-privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 3.870.117 lei prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii PDF
82.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.46-privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Alunis în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managemetul Deşeurilor Prahova” PDF
83.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.45-privind aprobarea tarifelor distincte pentru colectarea şi transportul separat şi în amestec a deşeurilor municipale pentru persoanele fizice şi juridice din Comuna Alunis PDF
84.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.44-privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2019 HCL
Anexa1
Anexa2
Anexa3
Anexa4
85.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.43-privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile Septembrie, Octombrie şi Noiembrie 2019
86.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.42-privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Aluniş în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Costescu” Aluniş PDF
87.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.41-de modificare a Hotărârii Consiliului Local al comunei Alunişnr. 34 din 7 iunie 2019 privind implementarea proiectului “Achiziţie utilaj pentru deszăpezire în Comuna Aluniş, Judeţul Prahova” HCL
Anexa
88.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.40-privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2019 HCL
Anexa3
Anexa4
89.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.40-privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2019 HCL
Anexa3
Anexa4
90.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.39-privind asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes local “Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în Comuna Aluniş” PDF
91.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.38-privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Aluniş, aferent trimestrului al II-lea al anului 2019 PDF
92.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.37-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii “Amenajare şi dotare spaţiu pentru activităţi recreative în comuna Aluniş,judeţul Prahova PDF
93.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.36-privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2019 PDF
Anexa1
Anexa2
Anexa3
94.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.35-privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza comunei Aluniş PDF
95.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.34 – privind implementarea proiectului “Achizitie utilaj pentru deszapezire in Comuna Alunis, Judetul Prahova” HCL
Anexa
96.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.33 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul “Achizitie utilaj pentru deszapezire in Comuna Alunis, Judetul Prahova” HCL
Anexa
97.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.32 – privind alegerea presedintelui care va conduce sedintele Consiliului Local Alunis in lunile Iunie, Iulie si August 2019 PDF
98.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.31 – privind rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru anul 2019 HCL
Anexa
Anexa2
Anexa3
Anexa4
99.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.30 – privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local centralizat al comunei Alunis pentru anul 2018 HCL
Anexa1
Anexa2


100.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.29 – privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii “Modernizare drum local Ulita Popa Stelian, in Comuna Alunis, Judetul Prahova” HCL
Anexa
101.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.28 – privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii “Modernizare drum local Ulita Tisa Mica, in Comuna Alunis, Judetul Prahova” HCL
Anexa
102.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.27 – privind aprobarea notei conceptuale pentru proiectul de investitii nou “Modernizare drum local Ulita Carpinoasa in Comuna Alunis” propus pentru implementare incepand cu anul 2019 HCL
Anexa
103.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.26 – privind completarea Hotararii Consiliului Local Alunis nr.7 din 28.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Alunis pentru anul 2019 PDF

104.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr. 25 – privind aprobarea bugetului local al Comunei Alunis pentru anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020, 2021 si 2022 HCL
Anexa1

Anexa2

Anexa3

Anexa4


105.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.24 – privind aprobarea valorii de investitie a proiectului “Amenajare si dotare spatiu pentru activitati recreative in Comuna Alunis, Judetul Prahova” , solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM, precum si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent proiectului PDF
106.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.23- privind aprobarea numarului de burse scoalare si a cuantumului unei burse pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Alunis pentru anul 2019 PDF
107.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr. 22-privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 PDF
108.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.21-privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Alunis, aferent trimestrului I al anului 2019 HCL
Anexa1
Anexa2
Anexa3
109.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.20-privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Alunis HCL
Anexa
110.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.19- privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap HCL
Anexa
111.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.18- privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii “Desfiintare pod si construire pod peste paraul Carpinoasa in Comuna Alunis” HCL
Anexa
112.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.17- privind aprobarea utilizarii fondului de rulment aferent anului 2018 PDF
113.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.16 – privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile Martie, Aprilie şi Mai 2019 PDF
114.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.15 – privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului

local al comunei Aluniş, judeţul Prahova
PDF
115.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.14 – privind initierea procedurii de închiriere a pajiştilor aflate în proprietatea privată a comunei Aluniş, judeţul Prahova HCL
Anexa
116.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.13 – privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului și de exploatare a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunei Aluniş, judeţul Prahova HCL
Anexa
117.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.12 – privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Aluniş, judeţul Prahova HCL
Partea1
Partea2
Partea3
Partea4
118.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.11 – privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă HCL
Anexa1
Anexa2
Anexa3
119.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotararea nr.10 – privind stabilirea locurilor în care se interzice desfăşurarea adunărilor publice în comuna Aluniş, judeţul Prahova PDF
120.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotărârea nr.9 – privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a spaţiului cu destinaţia „Oficiul PTTC” aflat în domeniul privat al comunei Aluniş, judeţul Prahova PDF
121.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotărârea nr.8 – privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Aluniş pentru anul şcolar 2019-2020 HCL
Anexa
122.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotărârea nr.7 – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aluniş pentru anul 2019 HCL
Anexa
123.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotărârea nr.6-privind aprobarea disponibilizării şi valorificării unui mijloc fix HCL
Anexa
124.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotărârea nr.5- privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din comuna Aluniş, judeţul Prahova, pentru perioada 2019-2023 HCL
Anexa
125.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotărârea nr.4-privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Aluniş, aferent trimestrului al IV-lea al anului 2018 HCL
Anexa1
Anexa2
Anexa3
126.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotărârea nr.3-privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav care se vor finanţa în anul 2019 PDF
127.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotărârea nr.2-privind aprobarea Planului de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2019 în comuna Aluniş cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă HCL
Anexa
128.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2019Hotarârea nr.1-privind aprobarea întregirii excedentului bugetului local al comunei Aluniş aferent anului 2017 PDF
129.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.70- privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2019 în comuna Aluniş HCL
Anexa
130.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.69- privind valorificarea unor materiale rezultate în urma lucrărilor de reparaţii PDF
131.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.68-privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului “Modernizare drum local Uliţă Tisa Mare, în comuna Aluniş, judeţul Prahova” HCL
Anexa
132.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.67- privind aprobarea proiectului de buget local pentru anul 2019 şi a estimărilor bugetare pentru anii 2020-2022 HCL
Anexa
133.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.66- privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018
134.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.65- privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018 HCL
Anexa1
Anexa2
135.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.64- privind aprobarea acordării cu titlu gratuit de materiale recuperate în urma lucrărilor executate la Grădiniţa cu program normal sat Ostrovu, comuna Aluniş
136.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.63- privind utilizarea fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al comunei Aluniş
137.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.62- privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile Decembrie 2018 şi Ianuarie, Februarie 2019 PDF
138.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.61- privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018 HCL
Anexa1
Anexa2
Anexa3
Anexa4
139.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.60- privind înfiinţarea, delegarea gestiunii şi aprobarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă al comunei Aluniş PDF
140.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.59- privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş HCL
Anexa
141.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.58- privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul Modernizarea satului românesc PDF
142.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotarârea nr.57-privind aprobarea devizului general final al obiectivului de investiţii„Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu” PDF

143.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.56-privind aprobarea Planului de măsuri pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă specifice sezonului rece 2018 – 2019 HCL

Anexa

144.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.55-privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018 HCL

Anexa1

Anexa2

Anexa3

Anexa4

145.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.54-privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Aluniş, aferent trimestrului al III-lea al anului 2018 HCL

Anexa1

Anexa2

Anexa3

146.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.53-privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş PDF

147.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.52- privind asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes local “Reparaţii curente la Grădiniţa cu program normal sat Ostrovu, comuna Aluniş” PDF
148.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.51- privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018 HCL
Anexa1
Anexa2
Anexa3
Anexa4


149.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.50- de modificare a Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 16 din 16.02.2018 privind aprobarea utilizării fondului de rulment aferent anului 2017 HCL
Anexa


150.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.49- privind aprobarea finaţării cheltuielilor neeligibile determinate de implementarea proiectului „ Amenajare şi dotare spaţiu pentru activităţi recreative în comuna Aluniş, judeţul Prahova” PDF
151.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.48- privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile Septembrie, Octombrie şi Noiembrie 2018 PDF
152.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.47- privind încheierea unui contract de comodat cu VĂRBILĂU SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM pentru folosirea gratuită a terenului în suprafaţă de 337 m.p, tarlaua 46, parcela 442 PDF
153.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.46- privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Achiziţie buldoexcavator” HCL
Anexa
154.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.45- privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului „Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în comuna Aluniş” PDF
155.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.44- privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului “Modernizare drum local Uliţă Tisa Mică, în comuna Aluniş, judeţul Prahova” HCL
Anexa1
Anexa2
156.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.43-privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018 HCL
Anexa1
Anexa2
Anexa3 Anexa4
157.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.42- privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului “Modernizare drum local Uliţă Popa Stelian, în comuna Aluniş, judeţul Prahova” HCL
Anexa1
Anexa2
158.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.41- privind completarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 15 din 16.02.2018 privind aprobarea notelor conceptuale pentru proiecte de investiţii noi propuse pentru implementare începând cu anul 2018 HCL
Anexa1
Anexa2
Anexa3

159.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.40- privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a spaţiului cu destinaţia de “Farmacie” a situat în clădirea “Centru Medical” HCL
Anexa1
Anexa2
Anexa3

160.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.39-privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului “Local şcoală cu cls. 1-4 Aluniş Vale” aparţinând domeniului public al comunei Aluniş, judeţul Prahova, din imobil cu destinaţia de unitate de învâţământ în imobil cu altă destinaţie PDF
161.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.38-privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Aluniş în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Costescu” Aluniş PDF
162.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.37- privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Aluniş nr. 71 din 18 decembrie 2017 privind implementarea proiectului „ Amenajare şi dotare spaţiu pentru activităţi recreative în comuna Aluniş, judeţul Prahova” PDF
163.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.36- privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Aluniş, aferent trimestrului al II-lea al anului 2018 HCL
Anexa1
Anexa2
Anexa3
164.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.35-privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018 HCL
Anexa
165.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.34- privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Aluniş PDF
166.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.33- privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile Iunie, Iulie şi August 2018 PDF
167.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.32- privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern PDF
168.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.31- privind aprobarea Devizului general final al obiectivului de investiţii„Modernizare drum local Giumuc în comuna Aluniş, judeţul Prahova” PDF
169.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.30-privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018 HCL
Anexa1
Anexa2
Anexa3
Anexa4
170.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.29- privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local centralizat al comunei Aluniş pentru anul 2017 PDF
171.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.28- privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş PDF
172.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.27- privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 PDF
173.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.26- privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Aluniş, aferent trimestrului I al anului 2018 HCL
Anexa1
Anexa2
Anexa3
174.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.25-privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018 HCL
Anexa1
Anexa2
Anexa3
175.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.24- privind promovarea proiectului „Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în comuna Aluniş” pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul „Modernizarea satului românesc” PDF
176.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.23- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Aluniş, județul Prahova HCL
Anexa
177.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.22- privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş PDF
178.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.21- privind aprobarea unor măsuri de organizare a păşunatului pe domeniul privat al Comunei Aluniş în anul 2018 HCL
Anexa1
Anexa2
179.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.20- privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne de tip leasing financiar în valoare de 242.186,09 lei PDF
180.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.19- privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile Martie, Aprilie şi Mai 2018 PDF
181.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.18- privind aprobarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019,2020 şi 2021 PDF
Anexa1
Anexa2
Anexa3
Anexa4
182.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.17- privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aluniş pentru anul 2018 HCL
Anexa
183.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.16- privind aprobarea utilizării fondului de rulment aferent anului 2017 PDF
184.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.15- privind aprobarea notelor conceptuale pentru proiecte de investiţii noi propuse pentru implementare începând cu anul 2018 PDF
Anexa1
Anexa2
Anexa3
185.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.14- privind aprobarea proiectului de buget local pentru anul 2018 şi a estimărilor bugetare pentru anii 2019-2021 HCL
Anexa
186.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.13- privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului unei burse pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Aluniş pentru anul 2018 PDF
187.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.12- privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Aluniş pentru anul şcolar 2018-2019 HCL
Anexa
188.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.11- privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă HCL
Anexa1
Anexa2
Anexa3
189.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.10- privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa II-sat Aluniş” HCL
Anexa
190.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.9- privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului “Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în comuna Aluniş” HCL
Anexa
191.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.8- privind aprobarea Devizului general final al obiectivului de investiţii„Modernizare drum local Uliţă Barbălată în comuna Aluniş, judeţul Prahova” HCL
Anexa
192.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.7- privind aprobarea Devizului general final al obiectivului de investiţii„Modernizare drumuri locale :Uliţă Olteni şi Uliţă Popa, în comuna Aluniş, judeţul Prahova” HCL
Anexa
193.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.6- privind aprobarea cofinanţării proiectului “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul “Modernizarea satului românesc” PDF
194.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.5- privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţii “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu” HCL
Anexa
195.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.4-privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Aluniş, aferent trimestrului al IV-lea al anului 2017 HCL
Anexa1
Anexa2
Anexa3

196.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.3- privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav care se vor finanţa în anul 2018 PDF
197.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.2-privind aprobarea Planului de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2018 în comuna Aluniş cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă HCL
Anexa
198.Hotararile consiliului local al comunei Alunis 2018Hotărârea nr.1-privind aprobarea întregirii excedentului bugetului local al comunei Aluniş PDF

Nr.
crt.
DescriereDocument
1.Proiect buget local 2020 PDF

Link-uri rapide

Primar

Primar
Bîgiu Iulian-Cristian

Vremea

Aluniş

Trimite o sesizare