Primar

Primar
Bîgiu Iulian-Cristian

Vremea

Aluniş

Prezentarea comunei

Prezentarea comunei

  Prima atestare documentară a comunei Aluniş datează din anul 1612, în vremea lui Radu Voievod.
  Denumirea veche a comunei, care s-a păstrat până în 1931 când a fost schimbată în Aluniş, a fost aceea de Strâmbeni.
  Numele Aluniş vine de la pădurea de aluni ce se întindea odinioarã în partea de sud a comunei pe o suprafatã de 10 km.
  Actuala stemă a localităţii Aluniş a preluat simbolistica toponimului, elementele principale ale stemei fiind câteva fructe de alun - alune.
  Comuna Aluniş este aşezată în partea central-nordicã a judeţului Prahova, din provincia istorică a Munteniei. Se întinde pe o suprafaţă de 2.678 ha, fiind formată din două sate - Aluniş şi Ostrov. Cele două sate sunt aşezate în mare parte pe aria depresionară a celor două pârâuri care străbat localitatea - Alunişul de la est la vest şi Bertea de la nord la sud.
  Relieful comunei Aluniş se încadreazã în unitatea de relief a dealurilor subcarpatice, în care alternează zone cu aspectul unor fâşii plane delimitate de o parte şi de alta de zona colinară şi care formează partea centrală a comunei de-a lungul pârâului Aluniş şi Bertea şi zona colinară propriu-zisă cu altitudini ce depăşesc 450 m.
  Teritoriul comunei Aluniş se încadrează în climatul temperat-continental, specific ţării noastre, având însă caracteristicile regiunilor deluroase subcarpatice. Vecinătatea munţilor înalţi determină o tranziţie bruscă între climatul rece şi ploios şi cel cald şi umed.
  Vegetaţia pe teritoriul comunei Aluniş este reprezentatã printr-o floră central-europeană bogată în plante medicinale. Pădurile se încadreazã în categoria pădurilor de foioase.
  Vecinii comunei Aluniş sunt: - la nord comuna Bertea; - la vest comuna Brebu-sat Pietriceaua; - la sud comuna Cosminele-sat Cosmina de sus; - la sud-est comuna Vărbilău-sat Livadea; - la est este despărţită de pârâul Vărbilău de comuna Ştefeşti.
  Faţă de municipiul Ploieşti, reşedinţa judeţului Prahova, comuna Aluniş se află la o depărtare de 40 km. spre nord.
  Cel mai apropiat oraş este oraşul Slănic la 12 km.
  Populaţia comunei Aluniş este în prezent de 3.720 de locuitori. 51% din populaţia comunei o reprezină populaţia activă care în procent de 90% lucrează în zonele industriale din Slănic, Plopeni, Câmpina, Ploieşti şi chiar Bucureşti.
  Ocupaţia de bazã a locuitorilor comunei în trecut, dar care astăzi a devenit o activitate secundară, a fost creşterea animalelor - oieritul şi a albinelor - stupăritul.
  Instituţii de pe raza comunei Aluniş.
  În comuna Aluniş există două şcoli şi două grădiniţe, în care învaţã aproximativ 400 de elevi şi peste 100 de copii preşcolari. Şcolile sunt dotate cu laboratoare de informatică moderne conectate la Internet. Cãminul Cultural, principala instituţie culturală a comunei, are o sală de spectacol de 200 de locuri care a fost renovată în anul 2003. De asemenea, în cadrul Căminului Cultural fiinţează Biblioteca comunală Aluniş care dispune de un fond de carte de peste 9.000 de volume.
  Pe raza comunei Aluniş se aflã trei parohii ale Biserici ortodoxe, religia creştin ortodoxă fiind declarată de majoritatea locuitorilor.
  În comuna Aluniş îşi desfăşoară activitatea un oficiu poştal al Poştei Române.
  Cãi de comunicaţii
  Comuna Aluniş este străbătută de drumul judeţean D.J. 214 Aluniş - Pietriceaua, face legătura directă cu municipiul Câmpina şi de aici cu zona Sinaia - Braşov. Distanţa până la cea mai apropiată cale ferată - în comuna Vărbilău - este de 8 km.
  Teritoriul comunei Aluniş este bine acoperit de trei reţele de telefonie mobila – Orange, Vodafone şi Cosmote.
  Iniţiativa privată
  Dupã 1989 şi în comuna Aluniş s-a dezvoltat iniţiativa privată, în prezent desfăşurându-şi activitatea în localitatea noastră 19 societăţi comerciale şi 12 persoane fizice autorizate.
  Principalele domenii de activitate în care localitatea noastră oferă oportunităţi de afaceri sunt ecoturismul şi ecoagricultura.
  Argumente:
   - terenuri agricole şi păşuni nepoluate;
   - terenuri de construcţii la preţuri relativ mici;
   - căi de acces de calitate;
   - comunicaţii;
   - mâna de lucru ieftină.

Link-uri rapide

Primar

Primar
Bîgiu Iulian-Cristian

Vremea

Aluniş

Trimite o sesizare


    Skip to content