Primar

Primar
Bîgiu Iulian-Cristian

Vremea

Aluniş

Transparenţă decizională

Proiecte de hotărâri 2019

Nr. Crt.DescriereDocument
1.Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul “Achizitie utilaj pentru deszapezire in Comuna Alunis, Judetul Prahova” PDF
2.Proiectul de hotarare privind implementarea proiectului “Achizitie utilaj pentru deszapezire in Comuna Alunis, Judetul Prahova” PDF

Nr. Crt.DescriereDocument
1.Proiectul de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local Alunis nr.7 din28.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Alunis pentru anul 2019 PDF
2Proiectul de hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru proiectul de investitii nou “Modernizare drum local Ulita Carpinoasa in Comuna Alunis” propus pentru implementare incepand cu anul 2019 PDF
3.Proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii “Modernizare drum local Ulita Tisa Mica, in Comuna Alunis, Judetul Prahova” PDF
4.Proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii “Modernizare drum local Ulita Popa Stelian, in Comuna Alunis, Judetul Prahova” PDF
5.Proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local centralizat al Comunei Alunis pentru anul 2018 PDF
6.Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Alunis pentru anul 2019 PDF

Nr. Crt.DescriereDocument
ANUNT PDF
1.Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Alunis PDF
2.Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Comunei Alunis, aferent trimestrului I al anului 2019 PDF
3.Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 PDF
4.Proiectul de hotarare privind aprobarea numarului de burse scolare si a cuantumului unei burse pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Alunis, pentru anul 2019 PDF
5.Proiectul de hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului “Amenajare si dotare spatiu pentru activitati recreative in Comuna Alunis, Judetul Prahova”, solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM, precum si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent proiectului PDF
6.Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al Comunei Alunis pentru anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020, 2021 si 2022 PDF

Nr. Crt.DescriereDocument
1.Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rulment aferent anului 2018 PDF
2.Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţii “Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în comuna Aluniş” PDF
3.Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card – legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap PDF

Nr. Crt.DescriereDocument
1.a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale
2.b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor autoritatii sau institutiei publice Regulamentul de organizare si functionare
Organigrama aprobata conform legii
Alte regulamente aplicabile la nivelul institutiei
3.c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice PDF
4.d) Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice PDF
5.e) Audiente PDF
6.f) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil Bugetul aprobat
Bilantul contabil
7.g) Programele si strategiile proprii Programele si strategiile autoritatii sau institutiei publice
8.h) Lista cuprinzând documentele de interes public Lista cuprinzând informațiile de interes public care se comunica din oficiu
Lista cuprinzând documentele de interes public, respectiv categoriile de documente produse și/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului Comunei Aluniş, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunică în condițiile art.7 din Legea nr.544/2001
Lista cuprinzând documentele de interes public, respectiv categoriile de documente produse și/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului Comunei Aluniş care se exceptează de la liberul acces la informațiile de interes public
9.i) Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii Se vor indica documente produse si/sau gestionate la nivelul autoritatii sau institutiei publice.
10.j) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ

Link-uri rapide

Primar

Primar
Bîgiu Iulian-Cristian

Vremea

Aluniş

Trimite o sesizare


    Skip to content