Primar

Primar
Bîgiu Iulian-Cristian

Vremea

Aluniş

Legea 544/2001

Nr. Crt.DescriereDocument
1.a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale
2.b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor autoritatii sau institutiei publice Regulamentul de organizare si functionare
Organigrama aprobata conform legii
Alte regulamente aplicabile la nivelul institutiei
3.c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice PDF
4.d) Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice PDF
5.e) Audiente PDF
6.f) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil Bugetul aprobat
Bilantul contabil
7.g) Programele si strategiile proprii Programele si strategiile autoritatii sau institutiei publice
8.h) Lista cuprinzând documentele de interes public Lista cuprinzând informațiile de interes public care se comunica din oficiu
Lista cuprinzând documentele de interes public, respectiv categoriile de documente produse și/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului Comunei Aluniş, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunică în condițiile art.7 din Legea nr.544/2001
Lista cuprinzând documentele de interes public, respectiv categoriile de documente produse și/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului Comunei Aluniş care se exceptează de la liberul acces la informațiile de interes public
9.i) Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii Se vor indica documente produse si/sau gestionate la nivelul autoritatii sau institutiei publice.
10.j) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ

Nr.
crt.
DescriereDocument
1.Cerere-Tip DOC
2.Reclamatie administrativa(1) DOC
3.Reclamatie administrativa (2) DOC

Link-uri rapide

Primar

Primar
Bîgiu Iulian-Cristian

Vremea

Aluniş

Trimite o sesizare


    Skip to content